- Jeg er utålmodig etter å ta saken videre etter så lang tid. Dette har vært et komplisert prosjekt med lang forhistorie og lang planleggingstid. Nå er vi ett steg nærmere oppstart, og Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet gir arbeidet høy prioritet framover. Saken vil bli lagt fram for Stortinget så raskt som mulig, avslutter Solvik-Olsen.

Svegatjørn - Rådal er et stort veiprosjekt til 6,5 mrd kroner. Prosjektet gir en viktig forbedring på E39, og ligger i kommunene Os og Bergen i Hordaland. Prosjektet omfatter bygging av om lag 16 km firefelts veg i ny trasé på E39 vest for Nesttun, hvorav om lag 13 km skal gå i tunnel. I tillegg legges om lag 3 km av rv 580 i ny trasé, og fylkesvegen i Lysefjordområdet vil bli rustet opp.

E39 mellom Os og Bergen har i dag dårlig standard. Trafikkbelastning utgjør om lag 15000 kjøretøy, hvorav en høy andel er tungtrafikk. Oppstart skal etter planen skje i 2015, og prosjektet skal være ferdigstilt i 2021/22.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!