Representanter fra Statens vegvesen og entreprenøren skal i løpet av de neste ukene gjennom en samhandlingsprosess hvor sentrale elementer i kontrakten og viktige prinsipper skal gjennomgås.

Entreprisen består av bygging av ny E6, delvis i urørt terreng sør for Oppdal sentrum, og delvis i ny trase gjennom sentrum. Inkludert i kontrakten er også to underganger i sentrum. Nytt lokalvegsystem i Oppdal sentrum, og ny løsning for Rv 70 med tilkoblinger inngår også i kontrakten.

BL Entreprenør AS leverte tilbudet med lavest pris i konkurransen. Pristilbudet var på 146,5 millioner kroner.

Den første entreprisen i prosjektet er på konstruksjoner, Ålmbrua, Kåsbrua, Tranevegskulverten og Kåsenvegen. Her har arbeidet pågått siden september i 2013. PEAB er entreprenør. Hele E6- prosjektet er planlagt ferdig oktober 2015.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!