Implenia/K.A. Aurstad er tildelt oppgaven med å bygge E6 Vinstra-Sjoa. På oppdrag for Statens vegvesen skal de bygge:

- 16 kilometer E6. Veien får to felt med midtdeler og strekninger med forbikjøringsfelt.

- 12 kilometer lokalveier.

- To kilometer gang- og sykkelvei.

- 29 konstruksjoner herav 13 bruer, syv underganger og en viltpassasje.

- Totalt skal ca. 1.650.000 millioner kubikk med jord, ca. 300.000 kubikk fjell i dagen og ca. 350.000 fjell fra tunnel flyttes i løpet av byggeperioden.

Entreprenøren ble underrettet om tildelingen av byggeoppdraget den 11. desember. Kontrakten vil bli undertegnet etter klagefristen har gått ut den 23. desember. Etter kontraktsinngåelse vil det være en samhandling på tre uker før anleggsarbeidene ute i marka kan starte. Det vil derfor pågå byggearbeider mellom Vinstra og Sjoa i perioden fra 2014 til høsten 2016.

- Vi gleder oss til å bli kjent med Implenia og K.A. Aurstad og ser fram til et godt samarbeid i gjennomføringen av utbyggingen. Vi skal nå planlegge en intensiv og omfattende samhandlingsprosess der vi skal legge det gode grunnlaget for årene framover, sier prosjektleder Øyvind Moshagen i Statens vegvesen.

Statens vegvesen mottok totalt tre tilbud på byggingen av ny E6 mellom Vinstra og Sjoa:

AF Gruppen Norge AS 1 859 364 844, 1 769 364 844

Implenia / K. A. Aurstad 1 595 536 753, 1 493 036 753

Veidekke Entreprenør AS 1 574 224 467, 1 504 724 467

Tilbudene er vurdert etter et to-konvolutt-system.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!