Vegdirektør Gustavsen ønsker å delta konstruktivt inn i det videre arbeidet med konkretisering og utredning av et utbyggingsselskap.

Med økte midler til drift og vedlikehold slår vegdirektør Terje Moe Gustavsen fast at forfallet på vegtunneler og vegdekke vil bli stoppet.

1,4 milliarder ekstra

Regjeringen Solberg legger i sitt tilleggsforslag til statsbudsjettet ytterligere 1,4 milliarder kroner i potten til riksvegformål.

Vegdirektøren er naturligvis glad for økningen og mener forsterket innsats på drift og vedlikehold er viktig. Det vil bidra til at forfallet på vegnettet vil bli stoppet der det settes inn ekstra midler.

- Økte planleggingsmidler vil sette oss i bedre stand til å håndtere den økte aktiviteten som regjeringen legger opp til og som ligger i Nasjonal transportplan for de kommende ti årene, sier vegdirektøren.

Nytt utbyggingsselskap

Gustavsen registrerer at regjeringen varsler forberedende arbeider med etablering av et utbyggingsselskap for veg, som skal utføre vegbygging mer effektivt enn i dag.

- Jeg er positiv til dette og ser flere måter det kan bidra til å nå regjeringens mål. Vi ønsker å delta konstruktivt inn i det videre arbeidet med konkretisering og utredning av selskapet, slår han fast.

Gustavsen registrerer at regjeringen varsler forberedende arbeider med etablering av et utbyggingsselskap for veg, som skal utføre vegbygging mer effektivt enn i dag.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!