EUs forordning (EC) No 842/2006 om visse fluorholdige klimagasser, samt tilhørende underforordninger, trådte i kraft i Norge 6. mai 2010. Formålet med forordningen er å redusere utslippene av sterke klimagasser som HFKer, PFKer og SF6.

De viktigste konsekvensene av forordningen er at det stilles krav til lekkasjekontroll og forsvarlig gasshåndtering for anlegg som inneholder HFK, PFK og SF6 - gass. Det innføres også krav om sertifisering / opplæring av personell og bedrifter som er i befatning med gassene, samt importrestriksjoner for visse typer produkter og utstyr.

Fra 1. september 2013 må alt personell som utfører service og vedlikehold på kjøleanlegg være sertifisert. «For en kompressorleverandør betyr dette i praksis at vi selv kan utføre komplett service og vedlikehold på kjøletørkere, slik som lekkasjekontroll, tapping og fylling av kjølemiddel. Ordningen gjør det enklere for kunden som kan forholde seg til en og samme leverandør for serviceoppdraget» forteller servicesjef Geir Wiik.

Sertifiseringsprosessen er krevende, ikke minst for de teknikere som skal avlegge eksamen. I tillegg stilles det store krav til bedriftens dokumentasjon og interne rutiner. Dette er en prosess som krever tid og ressurser fra alle hold. «Vi er derfor stolte av at vi som den hittil enste i bransjen kan smykke oss med sertifikatet» sier Anne Gro Halvorsen som er kvalitetssjef i KAESER Kompressorer AS.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!