MEFs regionskontor i Tromsø betjener fylkene Nordland, Troms og Finnmark, inklusiv Svalbard, til sammen ca. 230 medlemsbedrifter.

Randi Pedersen kommer fra stillingen som advokat hos NHO Troms og Svalbard der hun var ansatt fra 2008.

Randi Pedersen har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Tromsø.

I tillegg har hun toårig økonomiutdannelse fra Høgskolen i Harstad samt ettårig ingeniørhøyskole bygg og anlegg.

Som regionsjef i MEF region Nord vil hun ha ansvaret både for medlemsservicen og for det næringspolitiske arbeidet.

Det å bistå de tre fylkesavdelingene i organisasjonsarbeidet er også en viktig del av regionsjefens arbeid.

I tillegg til Randi Pedersen består kontoret av fem dyktige medarbeidere fordelt over de tre fylkene. Sammen holder de kurs, driver rekrutteringsarbeid for medlemsbedriftene, driver konfliktforebyggende arbeid og bistår medlemmene ved konflikter knyttet til entreprise- og arbeidsrett.

Medlemsmøter med ulike aktuelle tema og næringspolitisk påvirkningsarbeid er også en viktig del av jobben.

Bransjens felles utfordringer skal løftes fram til beslutningstakere i kommuner og fylkeskommuner, og regionsjefen er bransjens talerør og representant også overfor Statens vegvesen og andre sentrale institusjoner og organisasjoner av betydning for anleggsbransjen. Landsdekkende utfordringer skal også settes på dagsorden, for eksempel utdanning, rekruttering, anbudsstørrelser tilpasset alle bedriftsstørrelser og periodisering av anbudene, dvs. fordeling over året fra de store byggherrene.

Det skjer mye spennende i Nord-Norge for tiden, så det blir nok å gripe fatt i for den nye regionsjefen.

Vi er glad for å ha Randi Pedersen med på laget i MEF, sier MEFs administrerende direktør Trond Johannesen.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!