- Det er veldig viktig for oss å komme igang nå, etter så mange år med planlegging, sier Statens vegvesens prosjektleder for E6-utbygginga i Gudbrandsdalen, Øyvind Moshagen. © Statens vegvesen

Ny og trafikksikker E6 i Gudbrandsdalen har vært planlagt i mer enn 40 år. Omsider er bygginga i gang - og nå er den lange forhistoria dokumentert i den nye filmen «Vegen til framtida».

Den første planen for den nye vegen var klar allerede på slutten av 60-tallet. Men prosessen stoppa opp på grunn av manglende politisk vilje, og ved årtusenskiftet hadde E6 i Gudbrandsdalen fortsatt ikke kommet inn på lista over prioriterte samferdselsprosjekt her i landet.

Men så snudde stemninga, og ny E6 ble av mange løfta fram som et viktig trafikksikkerhetsprosjekt grunnet svært mange dødsulykker. Denne delen av E6 er en av vegstrekningene med størst ulykkesrisiko de siste 20 årene her i landet. Filmen «Vegen til framtida» dokumenterer både de alvorlige ulykkene og hva som foregikk i kulissene på denne tida.

Tryggere E6 - triveligere lokalsamfunn

- Det er viktig for oss å komme i gang nå, etter så mange år med planlegging og forberedelser. Vi har oppsummert hovedmålene i et slagord: Tryggere E6 - triveligere lokalsamfunn. Det sier ganske mye. Det handler om miljø, og det handler om trafikksikkerhet. Vi gir tettstedene tilbake til lokalbefolkninga. Nå skal det bli hyggeligere å bo der, sier Statens vegvesens prosjektleder for E6-utbygginga i Gudbrandsdalen, Øyvind Moshagen.

Vegen ferdig i 2016

Det er nå byggeaktivitet langs nesten hele den 18 kilometer lange veglinja mellom Frya og Vinstra. I januar 2014 er det byggestart på strekninga Vinstra-Sjoa, men allerede nå er det utført et betydelig forberedende arbeid på denne strekningen slik at en skal komme raskt i gang med blant anna Teigkamptunnelen neste år.

Høsten 2016 står nyvegen ferdig på hele strekninga. - Det at vi nå får en ny veg mener jeg er helt avgjørende for at vi skal kunne jobbe for å videreutvikle lokalsamfunnene våre, både for folk og næringsliv. Jeg har valgt å sammenligne ny E6 med bygginga av jernbanen før og etter år 1900, sier Pryhn.

Slik så E6 ved Vinstra ut i 1968. Vel 40 år senere er fotografen, Sissel Sandelien regionveisjef. © Statens vegvesen / Sidsel Sandelien

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!