Adm. dir. Petter Vistnes, Implenia Norge AS.

Brofagverket skal bestå av en sammensveiset rørkonstruksjon og fagverket blir støttet av et senternav hvor broen roterer omkring.

Kontrakten for Skansen gang- og sykkelbro ble nylig signert med Statens vegvesen Region midt. Skansen gang- og sykkelbro er en roterende bro over Skansenløpet mellom Ila og Brattøra i Trondheim. Broen skal kunne svinge fra lukket til åpen tilstand slik at båter kan passere kanalen. Broen blir omkring 100 meter lang og skal kunne rotere fra lukket tilstand til 72 grader i åpen posisjon.

Senternav

Brofagverket skal bestå av en sammensveiset rørkonstruksjon og fagverket blir støttet av et senternav hvor broen roterer omkring. Broen utføres med bærekonstruksjoner i stål som fundamenteres på betongkonstruksjoner på peler i løsmasser.

Prosjektet innebærer også opparbeidelse av gang- og sykkelvei samt parkareal på østsiden av Skansenløpet. Området skal inneholde beplantning, sandstrand, kantstein, ulike former for steinlegging, gjerder, plasstøpte betongdekker, betongmurer, utstyr for aktiviteter, lek, sykkelparkering, sittebenker/bord, søppelhåndtering og belysning.

Norbridge

Kontraktssummen for Skansen gang- og sykkelbro er på NOK 61 mill. Arbeidet begynner i september 2013 og avsluttes i november 2014. Implenia Norges datterselskap Norbridge er ansvarlig for montering av stålkonstruksjonene.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!