Fakta om tilbud i to konvolutter

Anbudskonkurransen om byggingen av E6 Vinstra-Sjoa er basert på et to-konvolutt-system. Den første konvolutten skal inneholde en beskrivelse av hvordan entreprenørene vil organisere og gjennomføre byggeoppdraget. I tillegg skal de dokumentere de formelle kravene Statens vegvesen stiller til blant annet referanser, økonomi, skatteattester og HMS. Åpningen av den første konvolutten er unntatt offentlighet.

Statens vegvesen vurderer tilbudene i den første konvolutten og ser på hvordan tilbyderne vil løse byggeoppdraget. Beskriver de gode løsninger, er vi villig til å betale ekstra siden det gir oss større trygghet i gjennomføringen. Vi gir dem belønning for de gode løsningene ved å redusere tilbudsprisen deres.

Tilbudsprisene finnes i den andre konvolutten, som åpnes ca. fire uker etter den første. Denne åpningen er offentlig.

Statens vegvesen har nå lyst ut anbudskonkurranse for bygging av E6 Vinstra-Sjoa, som er del 2 av utbyggingen av den 34 kilometer lange E6-strekningen mellom Frya og Sjoa. Byggingen av del 1, Frya-Vinstra, startet i juni i år.

Strekningen E6 Vinstra-Sjoa er 16 kilometer lang, og omfatter blant annet bygging av en 3,6 kilometer lang tunnel gjennom Teigkampen og 23 konstruksjoner (bruer, tunnelportaler, over- og underganger med mer).

Følgende aktiviteter og datoer gjelder for entreprenører som ønsker å gi tilbud:

  • Fullstendig utlysning av konkurransen i norske Doffin - Database for offentlige innkjøp, og den europeiske databasen TED: 8. juli 2013
  • Tilbudsbefaring: 20. august 2013
  • Tilbudsåpning konvolutt nr. 1: 15. oktober 2013
  • Åpning konvolutt nr. 2: 15. november 2013

Vegen skal bygges som en tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger. Store deler av strekningen Vinstra-Sjoa bygges i helt ny trasé. Dette skaper få utfordringer i forhold til trafikkavvikling på eksisterende E6 og gode muligheter for rasjonell drift for entreprenøren i anleggsperioden.

Hele strekningen E6 Frya-Sjoa åpner i slutten av 2016.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!