Dette gjelder selv om årsaken til ulykken ikke er klarlagt.Stillassystemet som er brukt på Rotvollhaugen bru er også tidligere brukt på en annen bru i samme kontrakt og i Reinertsens kontrakt på E6 Senterveien - Tonstad. Det pågår ikke tilsvarende arbeid på andre prosjekt i Region midt.

Det er allerede satt i gang etterberegninger på brustillasene som er under bygging på Rotvoll. Det er også for brua på Miljøpakkeprosjektet E6 Senterveien - Tonstad etterspurt tilsvarende dokumentasjon.

Det er planlagt støping på Rotvoll nord og E6 Senterveien - Tonstad i juni. Når støping pågår, og til betongen har oppnådd tilfredsstillende fasthet, vil trafikken bli omdirigert. Dette vil gi noen utfordringer med hensyn til trafikkavvikling.

Det er viktig å komme til bunns i hva som er årsaken til denne ulykken, og Statens vegvesen avventer politiets og arbeidstilsynets etterforskning.Reinertsen vil senere denne uka legge fram sin interne granskningsrapport.

- Vi lytter til alle kvalifiserte innspill for å finne årsaken til at dette kunne skje, men vi kan ikke konkludere før vi har resultatene fra etterforskningen som pågår, sier prosjektsjef Ove Nesje, Statens vegvesen Region midt.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!