Natt til 31. mai legges E18-trafikken over på nytt sydgående løp på en 6 kilometer lang strekning forbi Fokserød til Natvall, og da er trafikken på hele strekningen Tassebekk-Langåker i Sandefjord over på nytt løp.

På resten av strekningen fra Gulli i Tønsberg til Tassebekk i Stokke legges deler av strekningen over på det nye løpet i juni og resten innen midten av august 2013.

Kjør forsiktig forbi anleggsområdet

Det vil være to kjørefelt med møtende trafikk på det nye sydgående løp. Det er god kurvatur, forsterket midtoppmerking og nedsatt hastighet på strekningen. - Vi henstiller til bilister som skal passere forbi anleggsområdet i sommer om å kjøre forsiktig, være oppmerksomme og holde god avstand til bilen foran. Når turen planlegges, legg gjerne inn litt ekstra god tid, sier prosjektleder Steinar Aspen.

Arbeider i hele sommer

Fra nå og fram til sommerferien vil det være omfattende arbeider i de store kryssområdene fra Ås i nord, Aulerød, Hesby, Borge, Tassebekk, Fokserød og Natvall i sør. Det vil være arbeider på begge sider av E18 langs hele strekningen i sommer.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!