70 prosent av konsulentkjøpene er knyttet til planleggings- og byggherreoppgaver. Dette gjør at vi vedlikeholder mer og bygger mer i 2012 enn tidligere år, hevder Vegdirektøren.

I 2012 brukte Statens vegvesen 2,4 milliarder på konsulentkjøp. Om lag 70 prosent av konsulentkjøpene er knyttet til planlegging og byggherreoppgaver, og 30 prosent er knyttet til resten av virksomheten.

- Vi har fått økte bevilgninger jevnt de siste årene. Siden 2005 har vi hatt en omsetningsøkning på hele 45 prosent. Det betyr at vi må ha flere folk for å få utført alle oppgavene våre, fortsetter vegdirektøren. - Vi ansetter flere folk, men må også kjøpe tjenester og ingeniørkompetanse fra konsulentbransjen for å få gjort jobben vår.

Statens vegvesen mangler planleggingskompetanse, og vegdirektøren legger ikke skjul på at dette er en utfordring. - Vi har ansatt flere planleggere, men har fortsatt behov for å kjøpe slike tjenester i markedet, avklarer han.

Totalt hadde Statens vegvesen 39,7 milliarder kroner til disposisjon i 2012.

2 milliarder til asfalt

- Vi la mer asfalt i fjor enn vi skulle, totalt brukte vi 320 millioner mer bare på riksveger og endte opp på 870 millioner. På fylkesveg la vi asfalt for 1140 millioner. Totalt la vi dermed asfalt for i overkant av 2 milliarder.

Antall kilometer riksveg med «svært dårlig» dekketilstand er redusert fra 742 til 700. Andelen veg som karakteriseres som «dårlig» er redusert fra 2318 km til 2180 km på riksvegnettet.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!