- Norsk økonomi vil de neste to årene bidra til vekst innen bygg og anlegg på rundt 6 % i 2013 og 3 % både i 2014 og 2015. Den høye veksten i år kommer først og fremst i form av økte boliginvesteringer (+ 10 %) og et fortsatt voksende anleggs­marked (+ 7 %), særlig for store samferdselsprosjekter. Vi forventer at det blir igangsatt bygging av vel 27.000 boliger i 2013 og mellom 25.000 og 30.000 boliger pr år frem mot 2015, forteller Albriktsen.

Nedgang i Sverige før oppgang

Svensk økonomi preges i stor grad av et vanskelig eksportmarked med fallende industri­produk­sjon og økende ledighet. Veidekke forventer en nedgang på 3 % for bygg og anlegg i Sverige i 2013, men at det snur til en vekst på rundt 3 % i 2014 og 4 % i 2015.

- Vi tror på en gradvis bedring av det svake boligmarkedet i Sverige, og at det blir igangsatt 22.000 nye boliger i år som øker til 30.000 i 2015, sier Albriktsen.

Svak oppgang i Danmark

De fleste prognoser legger til grunn at bunnen i dansk økonomi ble nådd i 2012. Aktiviteten i bygg- og anleggsmarkedet er på et lavt nivå, og boligprisene er fortsatt lave. - Vi tror på en økning innen bygg og anlegg på 2 % i 2013 takket være offentlig satsing, og at privat sektor vil bidra mer i 2014 og 2015, avslutter Albriktsen.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!