Nå er nok en dansk entreprenør i knipe.

Stortingsrepresentant Torstein Rudihagen meddelte i dag på en pressekonferanse på Vegmuseet at regjeringen oversender stortingsproposisjonen om utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya-Sjoa, til Stortinget for endelig behandling. Dette ble behandlet i statsråd i dag 7. desember. Statens vegvesen er klare til å starte utbyggingen på første etappe av E6-utbyggingen mellom Ringebu og Otta umiddelbart.

Stortingsproposisjonen som i dag er godkjent av Regjeringen, omfatter følgende arbeider:

- Utbygging av E6 på den 34 kilometer lange strekningen mellom Frya og Sjoa til en tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.

- To lange tunneler: Hundorptunnelen på 4,3 kilometer og Teigkampentunnelen på 3,7 kilometer. De to tunnelene får ett løp med forsterket midtoppmerking.

- Fem planskilte kryss.

Byggestart i 2013

Statens vegvesen har delt strekningen Frya-Sjoa i to hovedentrepriser. - Entreprisen for bygging mellom Frya og Vinstra vil lyses ut i midten av desember med forbehold om Stortings godkjenning av Stortingsproposisjonen. Byggestart på denne strekningen blir i løpet av våren 2013, forteller prosjektleder Øyvind Moshagen i Statens vegvesen.

Den andre etappen, nemlig Vinstra-Sjoa, lyses ut våren 2013 med byggestart før jul samme år. Hele strekningen mellom Frya og Sjoa skal ferdigstilles ved årsskiftet 2016/2017.

Spleiselag mellom trafikantene og Staten

Proposisjonen som i dag er oversendt Stortinget, har en foreslått kostnadsramme på 4.660 millioner kroner milliarder i 2012-verdi. 50 prosent av kostnadene knyttet til utbyggingen skal finansieres gjennom bompenger mens staten skal betale resten. Totalt vil det bli satt opp fire bomstasjoner på nye E6 mellom Frya og Sjoa, mens det vil bli satt opp to bomstasjoner på eksisterende E6.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!