Etter tre alvorlige arbeidsulykker fikk Mesta pålegg om å stanse alt arbeid ute på anlegget på E16.

Fjellsikring, betongarbeid og arbeid i tunnel kunne fortsette, men før de kunne starte alt opp igjen måtte Mesta dokumentere at HMS-systemet fungerer.

Etter at ha revidert HMS-systemet og lagt fram tilstrekkelig dokumentasjon på at systematikken er god nok har Statens vegvesen gitt klarsignal til at entreprenøren kan fortsette arbeidet.

- Vi påpekte konkrete mangler ved HMS-systemet, og entreprenøren har nå levert dokumentasjon på at systemet er revidert og oppdatert.

Entreprenøren har også dokumentert at HMS-systemet blir brukt i det daglige arbeidet, sier Kjartan Hove, prosjektsjef i Statens vegvesen.

Innan 14 dagar skal det gjennomføres en sjekk på prosjektet for å sikre at systemet fungerer. Denne gjennomgangen blir utført av Statens vegvesen.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!