- Dette understreker regjeringens satsning på samferdsel, sa statsminister Jens Stoltenberg under presentasjonen av løsningsvalget på Værnes.

Regjeringen går nå inn i en intensiv fase i arbeidet med ny Nasjonal transportplan (NTP).

Regjeringens har valgt å gå videre med det såkalte "Konsept 1" i Konseptvalgutredning (KVU) for transportløsning vei/bane Trondheim - Steinkjer, som ble framlagt i august 2011.

Dette skal ikke være til hinder for at regjeringen på et seinere tidspunkt kan beslutte å forsterke ambisjonene for jernbanen nord for Åsen, i tråd med "Konsept 2" i utredningen.

"Konsept 1", som planleggingen skal ha som utgangspunkt, innebærer:

Vei: Modernisering - med møtefri vei Trondheim - Steinkjer. Firefelts vei Trondheim - Stjørdal, to - tre felt Stjørdal - Steinkjer.

Jernbane: Elektrifisering, dobbeltspor Trondheim - Stjørdal, tunnel i Fordbordfjellet og kryssingsspor. Reisetiden med tog blir en time og 19 minutter, mot to timer og sju minutter i dag.

Kostnadene for en slik utbygging er nå anslått til i alt 23,6 milliarder kroner - 11 milliarder kroner for vei og 12,6 milliarder kroner for jernbane.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!