Aktiviteten er fortsatt høy i de skandinaviske bygg- og anleggsmarkedene.

To ganger årlig fremlegger Veidekke sine konjunkturrapporter. Prognosene er basert på gjeldende offisielle statistikker i tillegg til prognoser utarbeidet av Veidekke.

Tallene fra i dag bekrefter hva Veidekke anslo i mars, nemlig at Norge og Sverige har vist overraskende sterk motstandskraft mot fallende internasjonale markeder, med en BNP-vekst på henholdsvis 1,0 % og 1,4 % i andre kvartal.

- I Danmark er situasjonen mer direkte preget av lavkonjunkturen i eurosonen, og vi venter nullvekst i år, sier Rolf Albriktsen, direktør for strategi og marked i Veidekke i en pressemelding.

Aktiviteten er fortsatt høy i de skandinaviske bygg- og anleggsmarkedene. Veksten i B/A-investeringene i det norske markedet anslås til 6 % for inneværende år, en oppjustering på 1 prosentpoeng fra konjunkturapporten i mars. I Sverige ventes fortsatt høyt aktivitetsnivå, men veksten flater ut.

Negative internasjonale signaler i form av innstramminger i finansmarkedene og lavere investeringsetterspørsel bidrar imidlertid til å øke usikkerheten i de skandinaviske markedene på lengre sikt, avslutter rapporten.

Hele rapporten finner du her.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!