Kontrakten til en verdi av 135,5 mill kroner signert. Prosjektleder Geir Jensen i Vegvesnet og Adm.dir. Terje Bygland Nikolaysen i Cowi Norge AS med et fast håndtrykk etter at signaturene har fått sin plass på kontrakten. © Foto Erik Larsstuen

Cowi AS og rv. 2-prosjektet var samlet til kontraktsignering tirsdag 14. august. I konkurranse med fire andre store konsulentselskaper var det Cowi som trakk det lengste strået og vant anbudskonkurransen.

Kontrakten omfatter utforming av reguleringsplan på strekningen Nybakk - Slomarka på ny rv. 2. I tillegg ligger det inne en opsjon på utforming av komplette byggetegninger. Strekningen er 32 km lang og skal bygges som firefelts veg med midtdeler.

Reguleringsplanen vil danne det juridiske grunnlaget for vegbyggingen, og innebærer en detaljert prosjektering av veglinjen og veganlegget.

Forhåpentligvis er reguleringsplanen ferdig politisk behandlet høsten 2014.

Cowi AS og Statens vegvesen samlet. F.v. Hallgeir Nordahl (Cowi), Christian Hofstad (Svv), Frode Wiggen (Cowi), Heidi Høiseth (Cowi), Geir Jensen (Svv), Terje Bygland Nikolaysen (Cowi) Frode Bjørvik (Cowi) og Kjetil Nerland (Cowi). © Foto Erik Larsstuen

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!