Fakta om Arena-programmet

Arena-programmet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Formålet er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne i miljøene.

Prosjekter i programmet skal være basert på samspill og samarbeid mellom nærings-aktører, FoU- og utdanningsaktører og offentlige utviklingsaktører. Utgangspunktet skal være et klart uttrykt potensial for økt verdiskaping.

Prosjektene skal være solid forankret hos de ledende bedriftene i miljøet. Arena-programmet eies av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA med Innovasjon Norge som hovedansvarlig for gjennomføring av programmet.

Mineralklynge Nord er plukket ut som en av sju nye næringsklynger som får status som Arenaprosjekt i dag. De sju regionale klyngene ses på som svært lovende, og vil bidra til å utvikle et moderne og konkurransekraftig norsk næringsliv.

Aktørenes samhandling i Mineralklynge Nord skal bidra til:

· Et sterkt og varig samarbeid, nasjonalt og internasjonalt

· Økt innovasjon, lønnsomhet og verdiskaping i mineralnæringen

· Økt kompetanse og forskningsinnsats i næringen

· Redusert negativ påvirkning på miljø

Klyngen består av 30 aktører som har skrevet partneravtale:

· 20 mineralbedrifter i Nordland, Troms og Finnmark

· FoU- og utdannings miljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Viktige støttespillere i prosjektet er offentlige utviklingsaktører (fylkeskommunene, fylkesmannen i Nordland, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, SIVA) samt interesseorganisasjoner (LO, NHO, EBA, Norsk Bergindustri, Maskinentreprenørenes forbund).

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!