Dommen gir ikke Mesta medhold i sitt krav. I den samme saken hadde Hæhre saksøkt Mesta for brudd på god forretningsskikk. Her ble Mesta frifunnet.

Mesta er meget overrasket og skuffet over ikke å ha fått medhold i sitt søksmål. Det skriver konsernet på sine nettsider.

Det grunnlaget som Asker og Bærum tingrett har vurdert, er i hovedsak det samme som Drammen tingrett tok stilling til i desember 2011, i en sak hvor Mesta krevde at en tidligere anleggsdirektør skulle tilbakebetale etterlønn på grunn av grov illojalitet. I denne dommen fikk Mesta fullt medhold.

Mesta vil nå gå nøye igjennom dommen fra Asker og Bærum tingrett for å vurdere om den skal ankes.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!