Vassbotnbrua, E18 Sky - Langangen, rager 60 meter opp i luften. © Foto: Jon Krogstad Bøe

Barn fra Langangen skole sang under åpningen. © Foto: Lars Helge Rasch

Omlag åtte kilometer av vegen er i Vestfold, resten er i Telemark. Dette er Telemarks første strekning med firefelts veg, og den inkluderer fire fjelltunneler, to miljøtunneler og seks broer. Statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa åpnet den nesten 11 kilometer lange E18-strekningen.

Økt trafikksikkerhet

Senioringeniør i Vegdirektoratet, Jan-Tore Knudsen, sier at satsingen på firefelts veg vil bidra til å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten betraktelig. Midtrekkverket mellom kjøreretningene vil eliminere møteulykker og bearbeidelsen av sideterrenget vil bidra til å redusere konsekvensene ved utforkjøring. - Vi forventer en nedgang i de alvorligste ulykkene på opp mot 70 prosent ved å iverksette disse tiltakene, sier han. I sin tale la statsministeren også vekt på trafikksikkerheten og oppfordret trafikantene til å ta ansvar i sommertrafikken.

Åpnet før tiden

- Hovedårsaken til at vi åpner strekningen før tiden er den milde vinteren som har gjort det mulig å fortsette asfalteringsarbeidet på vegen helt frem til jul, forteller prosjektleder Jørn Rinde i Statens vegvesen. Han tilføyer at det i tillegg har gått mye raskere enn først antatt å ferdigstille monteringen og testingen av det tekniske anlegget på bomstasjonen.

Bompenger

Prisene for å kjøre gjennom bomstasjonen er 15 kr for lette kjøretøy og 30 kr for tunge. Sky-Langangen er finansiert med 66 prosent bompenger og 34 prosent statlige bidrag. For alle bomstasjonene på strekningen forutsettes det en nedbetalingstid på 15 år. Den nye bomstasjonen er nummer to av i alt sju sammenhengende bomstasjoner på strekningen mellom Tønsberg og Langangen i Telemark.

Vassbotnbrua er en av seks bruer på den nye vegstrekningen. © Foto: Jon Krogstad Bøe

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!