De konkrete forhold besto i at Hæhre har benyttet dokumenter fra Mesta, i form av malverk og erfaringstall, i sitt anbudsarbeid. Tingretten har frifunnet Hæhre fordi man ikke finner at de aktuelle dokumentene har et så sensitivt innhold at de oppfyller de rettslige krav til forretningshemmeligheter som omfattes av straffebestemmelsene.

Økokrim forela en bot på fire millioner kroner til Hæhre Entreprenør og en bot på 50.000 kroner til den ansatte. Bøtene ble ikke vedtatt og nå har altså tingretten frifunnet Hæhre.

Les også: Hæhresak prøves i retten

Mesta er skuffet og overrasket over dommen, men tar likevel dommen til etterretning.

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig, og Økokrim skal nå ta stilling til om den skal ankes inn for lagmannsretten.

Dommen har ingen konsekvenser for den sivile rettsaken mellom Mesta og Hæhre med flere, som omfatter andre rettslige forhold. Denne saken pågår i disse dager i Asker og Bærum tingrett og her krever Mesta 457 millioner kroner av Hæhre med flere for grovt illojale handlinger mot Mesta.

I dommen fra Oslo tingrett legges det avslutningsvis vekt på at: "Det inntrykk retten sitter igjen med etter bevisførselen, er at ledelsen i Hæhre var interessert i å rekruttere dyktige folk fra Mestas tunnelavdeling.

Det var altså menneskene - ikke diverse Mestasystemer - man ønsket å få tak i." Denne rekrutteringen var ikke del av straffesaken, men den er hovedtemaet for de illojale handlinger som er grunnlaget for Mestas krav i den pågående sivilsaken i Asker og Bærum tingrett.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!