Torbjørn Winsnes daglig leder for Istrail på Ulefoss, Leif Anders Skipenes, daglig leder for Istrail i Polen og Anders Skipenes, daglig leder i Istrail Invest AS, viste oss rundt i produksjonen.

Produksjonen av tilhengere og dumperpåbygg kom i gang i her i 2003, beslutningen ble tatt tre år tidligere.

Ferdige Istrail-sett klare for turen hjem til Norge.

Hans Kristian Nilsen er teknisk sjef for Istrail i Polen. Han har fartstid i Istrail-systemet siden 1980 og spiller i dag en viktig rolle for produksjonen her nede.

Istrails Historie:

1916 - Isachsens Vognfabrikk etablert av Ludvik Isachsen i Larvik.

1960 - Ulefoss Transportindustri etablert av Anders Skipenes og Frank Jenssen.

1970 - Elkem kjøper Isachsen Transportindustri. Navnet Isachsen satt sammen med trailer til Istrail.

1984 - Ulefoss kjøper opp Istrail fra Elkemkonsernet og får dermed inn tilhengere og dumpere.

2000 - Beslutningen om å flytte produksjonen av dumpere og tilhengere til Polen tas.

2003 - Produksjonen av tilhengere og dumperpåbygg kommer i gang i Polen.

2010 - Etter et hardt 2009 går salgsselskapet Istrail AS i Sandefjord konkurs.

2010 - Borgestad ASA går inn som medeier og et nytt morselskap, Istrail Invest AS, dannes.

2011 - Et ferdig omstrukturert Istrail fremstår som solid og fremtidsrettet.

Kostnadsnivået i Norge gjør det utfordrende å drive en lønnsom industribedrift her hjemme. Allerede i 2000 tenkte Istrail at løpet var kjørt for produksjon av dumperkasser.

De valgte ikke å gi opp markedet, men heller å flytte den arbeidsintensive produksjonen til Polen i 2003. Da krisa kom med så mye som 70 prosents nedgang i salget, var en omstrukturering uunngåelig også hjemme på Ulefoss.

I dag kan det kort oppsummeres til å ha vært en suksess med stabile tall og gode resultater både her hjemme og fra fabrikken i Polen. Anders Skipenes, daglig leder i morselskapet Istrail Invest, mener nå at de har klart prosessen og de har lykkes i å beholde en sterk markedsposisjon.

- Vi har gjort det vi kaller for "en manns ærbe". Det har vært tøft, ikke bare bedriftsøkonomisk, men også psykologisk og kulturelt, forklarer Anders Skipenes.

Norsk marked

Hovedmarkedet for Istrail er fortsatt i Norge og Sverige, men de innrømmer at det Russiske potensialet er enormt. Det Polske markedet har de foreløpig ikke satset på, men også her innrømmer de en viss interesse i fremtiden.

Vil øke

I Norge har Istrail et mål om å være blant de markedsledende innenfor deres kjente segmenter. På bildumpere ønsker de en andel på 40 prosent, tilhengersegmentet 15 prosent og for skapsegmentet er målet 25 prosent. I Sverige er målsettingen økt salg og større markedsandeler.

Går mot standardisering

Istrail lager ferdige dumperkasser til Scanias konsept dumperbiler. De blir laget som ferdige kit og sendt til Södertälje for montering på chassis. Leif Anders Skipenes, som er sjef på fabrikken i Polen, merker at standardiserte produkter har blitt en viktigere og større del av markedet de siste årene.

Tendensen er økende, men med unntak av Scania-avtalen og russiske tømmersett, er standardproduktene bare en del av produksjonen.

Spesialprodukter

For fortsatt legges det vekt på å ta frem spesielle produkter som kundene vil ha. Istrail har fire tekniske tegnere som utvikler og former produktene sammen med konstruktører.

- Det jeg liker med denne jobben er å kunne omsette en idé på papiret eller skjermen til et ferdig produkt, det er min grunninteresse i dette, forklarer Leif Anders.

Tre års garanti

For noen år siden startet Istrail en studie hvor målet var å motvirke rust. De så mot offshorebransjen og kom frem til at metallisering var løsningen. I praksis betyr dette at de varmer opp to sinktråder til 720 grader celsius.

Smeltingen av metalltrådene skjer ved hjelp av en elektrisk lysbue som bruker metalltrådene som elektroder.

Positive tilbakemeldinger

Det smeltede metallet blir finforstøvet i en sprøytepistol ved hjelp av trykkluft og sprayet på materialet som skal beskyttes. Metoden er blitt brukt siden 2008 og flere kunder skal ha gitt positive tilbakemeldinger på hvor godt produktene har holdt seg.

Det er først i år at Istrail går ut og forteller om metalliseringen og samtidig forlenger garantien til tre år.

Tungt opp

Skapmarkedet hjemme har hatt en klar tendens, lettere lastebiler har gått ned og den tyngste vektklassen har økt.

Istrail har som nevnt behold produksjonen av skap i Norge. Også her har omstillinger vært nødvendig for å sikre driften.

Norsk drift

Likevel er det ingen i Istrail-systemet som kan garantere norsk skapproduksjon i fremtiden. Et stadig tøffere marked og et stadig økende norsk kostnadsnivå er fortsatt en stor utfordring.

Utrolig omstilling

Torbjørn Winsnes, daglig leder for Istrail på Ulefoss, har så langt klart det utrolige, å øke produktiviteten med 50 prosent samtidig som arbeidstokken er økt med kun 10 prosent.

15 personer sørger nå for en større produksjon enn det 35 ansatte klarte tidligere. I snitt blir det ferdigstilt 250 skap i året, men kapasiteten kan økes til 400.

Ferdig dumperkasse trilles av sted for lakkering.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!