For å sørge for en helhetlig planlegging og utbygging av veg og bane langs Mjøsa, har Statens vegvesen og Jernbaneverket dannet Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Det skal totalt bygges 21,5 km firefelts motorveg og 16,8 km dobbeltsporet jernbane langs Mjøsa.

Dette er delt opp i tre delstrekninger. Kontrakten på den midtre delstrekningen skal utføres av Veidekke (60 %) og Hochtief (40 %) i arbeidsfellesskap. Ut fra avtalen med Hochtief vil regnskapsføringen mest sannsynlig bli etter egenkapitalmetoden.

 

Oppdraget består blant annet av:

  • Ca. 5,6 km firefelts E6, inkludert Morskogstunnelen på 2,3 km
  • Ca. 6,8 km dobbeltsporet jernbane, inkludert Ulvintunnelen på 3,9 km og Morstuatunnelen på 200 meter
  • 6 kilometer Mjøstråkk (gang- og sykkelveg)

Arbeidene starter opp i april måned. Den nye veien skal stå klar til bruk i oktober 2014 og ny dobbeltsporet jernbane høsten 2015.

Les mer om prosjektet her.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!