De som er saksøkt i saken er Hæhre Entreprenør as, Albert Kr. Hæhre as og hovedeieren personlig. Videre er Mestas tidligere anleggsdirektør og tunnelsjef saksøkt.

Anleggsdirektøren er medeier i et konsulentselskap som også er saksøkt. Mestas tidligere tunnelsjef har nå samme stilling i Hæhre Entreprenør. I tillegg er en konsulent og hans selskap saksøkt. Denne konsulenten hadde over flere år en meget sentral rolle i Mestas anleggsvirksomhet.

Handlingene som skal opp til doms skjedde i første halvår i 2008. Svært sentrale deler av Mestas tunnelmiljø forsvant våren 2008 over til Hæhre etter en meget nøye plan og hvor de saksøkte spilte en meget sentral rolle. Dette var grovt illojale handlinger som har påført Mesta store skader, skriver Mesta i en presseuttalelse om saken.

Les også: Hæhresak prøves i retten

Deler av dette sakskomplekset har vært oppe til doms i rettsapparatet to ganger tidligere. Første gang i forbindelse med innsyn i tidligere ansattes epost-kasser. Andre gang i forbindelse med at Mesta krevde tilbake etterlønnen til tidligere anleggsdirektør. I begge sakene har Mesta fått fullt medhold i retten.

En tredje rettsak gikk for Oslo tingrett i februar der Økokrim krever Hæhre og en tidligere Mesta-ansatt, nå Hæhre ansatt, dømt for industrispionasje mot Mesta. Dom i denne straffesaken er forventet rundt påsketider. Utfallet i straffesaken påvirker ikke sivilsaken som startet tirsdag.

Det er satt av syv uker til saken i Asker og Bærum tingrett.

Les også: Økokrim straffer Hæhre Entreprenør

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!