Konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke.

- Det er mange piler som peker oppover i Veidekke nå. Omsetningen, resultatet, marginene, ordrereserven og boligsalget øker, så på tross av pressede entreprenørmarginer ble 2011 et meget godt år for Veidekke, sier konsernsjef Terje R. Venold.

Veidekkes omsetning i 2011 var 17,9 mrd. NOK (16,3 mrd. NOK i 2010). Resultatet før skatt ble 751 millioner kroner (590 millioner kroner). Ordre­reserven for konsernets entreprenørvirksomhet er nå på 13,9 mrd. NOK (12,2 mrd. NOK). Tallene er hentet fra segmentregnskapet. Resultatet pr. aksje ble kr 4,80 (kr 2.60), og styret foreslår et utbytte på kr 2,75 pr. aksje (2,50).

 

Entreprenørvirksomheten

Resultatene i Norge og Sverige i fjerde kvartal preges av arbeid på kontrakter som ble inngått i lavkonjunktur med sterkt marginpress, mens omsetningen i alle de tre landene økte med nesten 20 % i kvartalet. I Danmark økte omsetningen med hele 32 % i kvartalet sammenlignet med året før, og resultatet ble en rekordmargin på 6,3 %. Mens ordrereserven har gått ned i Sverige, har den økt sterkt i Norge og Danmark gjennom året.

Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten i fjerde kvartal ble 4 152 millioner kroner (3 481 millioner kroner), mens resultatet ble 110 millioner kroner (186 millioner kroner). For året 2011 ble omsetningen 14,4 mrd. NOK (12,7 mrd. NOK) og resultatet 301 millioner kroner (568 millioner kroner).

 

Eiendomsutvikling

Den positive utviklingen med økt boligsalg i og omkring de store byene fortsatte gjennom året i Norge, mens i Sverige resulterte den internasjonale finansuroen i lavere boligsalg i annet halvår. Antall boliger i produksjon var 1 104 ved årets utgang (901). Det ble solgt 193 boliger i fjerde kvartal (146) og 693 boliger i hele 2011 (628).

 

Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i fjerde kvartal endte på 457 millioner kroner (303 millioner kroner) og resultatet ble 28 millioner kroner (-9 millioner kroner). For 2011 endte omsetningen på 1 526 millioner kroner (1 066 millioner kroner) og resultatet på 281 millioner kroner (14 millioner kroner).

 

Industri

For asfaltområdet ble det en sterk sesongavslutning med én måned lengre produksjonstid enn året før. Innen området pukk og grus var det høy aktivitet og god lønnsomhet i kvartalet. Også veivedlikehold fortsatte den gode utviklingen i fjerde kvartal, og virksomheten går nå i balanse.

 

Samlet omsetning i Veidekke Industri i fjerde kvartal ble 985 millioner kroner (897 millioner kroner), og resultatet ble 60 millioner kroner (7 millioner kroner). For hele 2011 ble omsetningen 3 401 millioner kroner (3 076 millioner kroner), og resultatet ble 216 millioner kroner (64 millioner kroner).

 

HMS

Sykefraværet for alle ansatte i Norge i fjerde kvartal var 5,6 % (5,6 %), mens det i Sverige var 3,7 % (3,5 %) og i Danmark 2,4 % (2,3 %). H-verdien i hele konsernet (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer, 12 måneder rullerende) endte på 6,1 (6,9) i fjerde kvartal.

Illustrasjonsfoto © Foto: Veidekke ASA.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!