Det endelige programmet for Utleiekonferansen 2012 er klart i løpet av november.

Tema for konferansen mener Bugge har stor aktualitet både for bransjen og kundene -Sikkerhet sikrer ny vekst og lønnsomhet.

- Som bransje skal vi aktivt medvirke til å øke kunnskapen om riktig og sikker bruk av maskiner og utstyr. Her ligger suksessfaktorer for ny vekst og lønnsomhet for utleiebransjen - og dette er bakteppe for innholdet i konferanseprogrammet for Utleiekonferansen 2012, opplyser Bugge.

Flere synergier

- Kontinuerlig sikkerhetsarbeid har flere synergier, fastslår Bugge; - For det første skal alle i bransjen og våre kunder være seg bevisst at maskiner og utstyr kan medføre risiko for uhell og skader. I den andre enden av skalaen er det min påstand at den enkelte utleiebedrift kan øke sin lønnsomhet ved å fremstå som en foregangsbedrift når det gjelder helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Du blir en attraktiv arbeidsgiver og en foretrukket leverandør. Det er en klar trend at kunder etterspør og foretrekker seriøse leverandører. Når vi nå er inne i et marked med høy etterspørsel etter våre produkter og tjenester, må vi ha ekstra fokus på sikkerhetsholdninger i alle ledd.

Vil ha flere kunder og brukere som konferansedeltagere

Norsk Utleieforening opplever at den årvisse utleiekonferansen har blitt den viktigste møteplassen for utleiebransjens aktører.

- Vi registrerer stadig større oppslutning, påpeker Bugge. I år satser han og styret på økt deltagelsen også fra kundene.

- Bransjens kunder, dvs. entreprenører og alle som bruker maskiner og arbeidsutstyr, har mye igjen for å bli bedre kjent med utleiekonseptet og utleiebransjens aktører, og ikke minst benytte konferansen til å gi innspill til bransjen, sier Bugge.

Programmet klart om kort tid

Det endelige programmet for Utleiekonferansen 2012 er klart i løpet av november.

- Vi vil selvsagt presentere oppdaterte markedsprognoser og innblikk i viktige fokusområder for bygge- og anleggsnæringen. Jeg kan også love deltagerne ferske tall og statistikk fra utleiebransjen, sier Bugge. I tillegg til konferanseprogrammet satser Bugge på at bransjens leverandører benytter muligheten til å presentere egen virksomhet og produktnyheter i utstillingsområdet i tett tilknytning til konferansen.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!