- Utleie av arbeidskraft til byggebransjen og industrien trekker vanligvis i samme retning. Men nå går utviklingen i de to bransjene stikk motsatt vei, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service, som organiserer bemanningsselskapene i Norge.

I juli, august og september hadde bemanningsselskapene en vekst på 53 prosent i bygg og anlegg, og det er også bransjen med sterkest vekst. Samtidig gikk utleie av arbeidskraft til industrien ned med mer enn ti prosent.

- Sist gang vi så et sprik mellom byggebransjen og industrien, var i 2008. Da var tidene svært gode, men finanskrisen nærmet seg, sier Hagelien.

Han tror spriket denne gang kan være en indikasjon på en økende usikkerhet i norsk økonomi i året som kommer.

- Industrien er gjerne den første bransjen som merker turbulens i internasjonal økonomi. Nå peker pilene rett nedover. Den kraftige veksten i byggebransjen tyder på at Norge foreløpig er som en øy av velstand, for våre handelspartnere har det allerede vanskelig.

Mest utleie til bygg og anlegg

Det er mest utleie til bygg- og anleggsbransjen. Tredje kvartal ble det solgt timer i denne bransjen for 610 millioner kroner. Omsetningen i lager, logistikk og transport var på 414 millioner, kontor og administrasjon 402 millioner, helse og omsorg 317 millioner og industri og produksjon 263 millioner.

Bemanningsbransjen har hatt størst nedgang i etterspørselen etter vikarer til hoteller, restauranter og kantiner. Nedgangen var på 12 prosent i tredje kvartal. I industri og produksjon var nedgangen 10,4 prosent.

Geografiske forskjeller

Det er stor variasjon på vikarbehovet i fylkene, går det fram av kvartalsstatistikken.

Mens Buskerud og Akershus har hatt en økning på henholdsvis 18 og 15 prosent, er det markert nedgang i fylker som Telemark (13 prosent) og Sør-Trøndelag (11 prosent).

Markedet for rekruttering til faste stillinger har vokst med 22 prosent siden begynnelsen av juli.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!