Det skal sprenges ut to fjellhaller på i alt 52 000 m3 med tilhørende adkomsttunnel for inn- og utkjøring fra Barbu samt en gangtunnel fra hallene til Pollen. Sprengningsarbeidene vil foregå på dagtid/mellom kl 0600 og 2200.

Pollen P-hus vil bli bygget med to etasjer i hver hall. Kontrakten er totalentreprise, og oppdraget utføres som et komplett ferdig bygg med prosjektering, bygningsmessig og tekniske fag.

Arbeidene utføres av Veidekke Entreprenør AS i samarbeid med datterselskapet Br. Reme AS.

Byggearbeidene har allerede startet opp, og P-huset skal stå ferdig i november 2012.

Opsjon for byggetrinn 2 med utvidelse til parkering for i alt 900 biler kan utløses på et senere tidspunkt.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!