Prosjektet er delt inn i flere faser, og den første fasen vil pågå til sommeren 2012. Det er entreprenør Reinertsen som skal bygge strekningen E6 Sentervegen-Tonstad, og denne uka etablerer de brakker og rigg på Shelltomta og starter opp vann- og avløpsarbeid ved XXL.

Parallelt starter byggingen av deler av den nye gang- og sykkelbrua ved XXL, i starten vil arbeidet hovedsakelig foregå på østsiden av dagens E6.

Masseutgraving og nye bruer

I løpet av senhøsten starter arbeidet med utgraving av masser langs E6. Utgravingen skjer for å fjerne all myr før ny vei kan bygges, og fordi nye E6 skal legges lavere enn den tidligere veien i dette området.

To nye E6-bruer skal også bygges over henholdsvis John Aaes veg og Sentervegen. Vinteren 2011 vil prosjektet utføre vann- og avløpsarbeid i bl.a. John Aaes veg for å forberede byggingen av de nye bruene.

Trafikken vil bli avviklet i to kjørefelt på E6 under hele anleggsperioden, og målet er å sørge for best mulig trafikkflyt på E6 for å hindre økt trafikkmengde på sideveier.

Prosjektbeskrivelse

Tiltaket omfatter utbedring av E6 mellom Jaktøyen i Melhus kommune og Tonstad iTrondheim kommune, Sør-Trøndelag fylke. Strekningen er på ca. 9,6 km.

Dagens E6 mellom Jaktøyen og Tonstad har lav standard i forhold til trafikkmengden. På strekningen Jaktøyen-Tonstad har E6 trafikkmengder på 12000 - 26000 kjøretøy/døgn.

Kombinasjonen av tett trafikk, 2-felts vei, sterk stigning og liten krysskapasitet gir derfor store framkommelighetsproblemer og relativt mange ulykker.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!