Vilrid Femoen fra Drøbak skal lede komiteen for finansiering og økonomi i International Road Federation (IRF).

Femoen er den første kvinnen i IRF som bekler et slikt verv. Organisasjonen er ledende i veisektoren med medlemsorganisasjoner fra 85 land.

Deltagelse i denne fagkomiteen i IRF gir OFV en unik mulighet til å påvirke og initiere kunnskaps- og politikkutforming på internasjonalt ekspertnivå, heter det i en pressemelding fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Komitédeltagerne kommer fra ulike veiforeninger, transportforskning, samt internasjonale industri- og konsulentbedrifter. Femoens rolle er å initiere og koordinere aktiviteter i komiteen og i eventuelle underkomiteer, samt etablere og vedlikeholde kontakt med IRF-medlemmer samt med eksterne organer som Verdensbanken og FN. Videre vil Femoen opptre som ambassadør for komiteens arbeid og fremme aktiviteter der det er relevant. - Jeg gleder meg til å arbeide sammen med vei-eksperter fra hele verden. Sammen skal vi identifisere felles utfordringer og anbefalinger for finansiering og samfunsøkonomisk vurdering av veiprosjekter. Vi skal synliggjøre de politiske valgene, som ikke bare handler om å utvide veinettet og bevilge mer penger, men vel så mye om å ha riktig størrelse og kvalitet på veinettet, sier Vilrid Femoen, nyvalgt leder av den Internasjonale Veiforeningens komité for økonomi og finansiering.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!