Den nye graveinstruksen avløser den gamle instruksen fra 1997 og 2004, og i motsetning til den gamle graveinstruksen gjelder den nye kun på kommunale gater og veier i Oslo, skriver Oslo kommune på sine hjemmesider.

Den nye graveinstruksen gir et tydeligere regelverk å forholde seg til. Hvis et selskap graver uten gravetillatelse vil det i første omgang få varsel og i neste omgang bli utestengt i 6 mnd.

Manglende/dårlige sperringer og farlige forhold for andre trafikanter har lenge vært en utfordring. Den nye graveinstruksen poengterer derfor at publikum får bedre sikkerhet ved graving i gata. I tillegg skal det også tas hensyn til universell utforming, så funksjonshemmede kan passere selv ved midlertidige sperringer. Byens innbyggere oppleve økt sikkerhet rundt graveområder.

Samferdselsetaten bruker store summer på å reparere gravinger i gater og veier, når garantitiden på 1 år er utløpt. Med den nye instruksen vil byen få mer effektive gravinger og bedre og mer holdbare istandsettinger, heter det fra Oslo kommune.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!