Fylkesrådet i Troms vil utrede bompengefinansiering av tunnel gjennom Finnsnes sentrum.

Fylkesråd for miljø og samferdsel Synnøve Søndergaard er enig med Statens vegvesen i at tunnelprosjektet gjennom Finnsnes sentrum ut fra trafikkmengde kan ansees å ha et relativt stort potensial for bompengefinansiering.

I ei pressemelding publisert på Troms fylkeskommunes nettsider heter det at Fylkesrådet er skeptisk til bruk av bompengefinansiering til bygging av nye veger. Men samtidig er man enig i fylkestingets vedtak om at det er nødvendig med hensyn til å holde investeringsnivået oppe, også i Nord-Norge.

Med denne begrunnelsen går fylkesrådet i Troms inn for å utrede bompengefinansiering for tunnel gjennom Finnsnes sentrum.

Bakgrunnen for vurderinga er en henvendelse fra Lenvik kommune, med spørsmål om ei avklaring av alternativ finansieringsløsning for riksvei 86 gjennom Finnsnes sentrum.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!