Prosjektet omfatter en 8,3 kilometer lang E18-strekning i Eidsberg kommune i Østfold, går det fram av et forslag som ble lagt fram i statsråd i dag.

Den nye vegen skal bygges som tofelts veg, med midtrekkverk på hele strekningen. På de seks kilometrene nærmest Momarken er det planlagt sammenhengende forbikjøringsfelt på begge sider av vegen. I en 150 meter lang tunnel ved Hærland blir det trefelts veg.

- E18 gjennom Østfold har stor betydning for utenriks godstransport, og utbyggingen er også viktig for utviklingen i fylket og for å redusere næringslivets transportkostnader, sier samferdselsministeren.

Kostnadsrammen for prosjektet er på 991 millioner 2011-kroner. I tråd med lokalpolitiske vedtak vil utbyggingen bli finansiert ved en kombinasjon av statlige bevilgninger og bompenger.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!