Entreprenøren, som har hatt drift og vedlikehold på fylkesveinettet i Tromsø og Karlsøy siden 2006, saksøkte Vegvesenet for 19 millioner kroner, hvorav 14,5 millioner stammer fra merkostnader etter den tøffe vinteren 2009-2010.

Nå er dommen i tvistesaken i Nord-Troms tingrett falt og Vegvesenet slipper å betale noe som helst.

- Vi er veldig tilfreds med dommen som er avsagt og som frikjenner Statens vegvesen, sier fylkesdirektør i Troms, Ingeborg Solberg.

Saken omfatter blant annet krav om vederlag for drift og vedlikehold av Langnestunnelen i Tromsø, krav om tillegg grunnet vedlikeholdsetterslep på grusveier, krav om erstatning for merutgifter grunnet gale opplysninger om historisk saltforbruk, merkostnader grunnet vedlikeholdssvikt og ekstraordinære værforhold vinteren 2009/2010. Saken om merkostnader og ekstraordinære værforhold utgjorde den største delen av kravet - 14,5 millioner kroner. 

Lemminkäinen har, ifølge bladet Tromsø, ment at årsaken til ekstrautgiftene er at standarden på fylkesveiene var mye dårligere enn det man ble opplyst om da man inngikk kontrakten med Statens vegvesen i 2006.

Det hører med til historien at Lemminkäinen tidligere i år la inn laveste anbud på å få fortsette som entreprenør i fem nye år. Tilbudet på 228 mill. kroner betyr en prisøkning på jobben på hele 69 prosent i forhold til 2006.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!