Denne gangen åpner vi ett av de to løpene av Tangtunnelen for trafikk. Nærmere bestemt det vestre løpet. I permanent situasjon skal dette løpet med to kjørefelt bare ta den sørgående trafikken, men i noen måneder skal det gå trafikk i begge retninger gjennom dette løpet. Imens skal det østre løpet av betongtunnelen klargjøres. Det melder Statens vegvesen.

Før trafikk blir satt på i begge løp må trafikken i en periode litt senere i sommer kjøres toveis i østre løp. Dette for å utføre endelig komplettering i tunnelen samt oppretting av en bankett i det vestre løpet.

Ny adkomst til Kristoffersen bil/Riis Bilglass og Statoil

Det siste som gjenstår før trafikken kan omdirigeres er asfaltering og oppmerking av de korte vegstrekningene mellom rundkjøringene i Halsøen og Havnekrysset, og Tangtunnelen. I tillegg blir adkomst til Kristoffersen Bil/Riis Bilglass endret. De mister sin direkteavkjørsel fra E6 og får ny adkomst via Havnevegen, Wessels veg og over taket på Tangtunnelen. Adkomst til næringseiendommen vil bli skiltet fra Havnevegen. Også adkomst til Statoil blir i forbindelse med denne omleggingen lagt via Wessels veg.

I anleggsperioden har E6-trafikken fulgt en omkjøring på vestsiden av betongtunnelen, men nå skal denne midlertidige veien rives for å gi plass til nye vegarbeider på Tangen.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!