Mellom 26.juni og 8.august 2011 skal det gjennomføres meget omfattende anleggsarbeider på jernbanen gjennom Oslo. Det medfører at jernbanen må stenges helt fra Skøyen i vest til Bryn i øst og til Grefsen i nord, inkludert det meste av Oslo S, melder Jernbaneverket.

Bare Østfoldbanens tog skal komme og gå fra Oslo sentralstasjon i den seks ukers anleggsperioden fra 26.juni til 8.august. Togene på alle andre strekninger inn og ut av hovedstaden skal snu på stasjonene utenfor stengningsområdet.

Mye arbeid

Det er omfattende fornyelsesarbeider som skal gjennomføres i sommer. Alt arbeidet gjøres for å fornye jernbanen gjennom hovedstaden og få en mer driftsstabil og robust jernbane.

-Ved å stenge jernbanen slik i seks uker kan Jernbaneverket utføre like mye arbeid som det ellers ville ta halvannet år å gjennomføre med full trafikk på sporene, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Noen hovedpunkter:

 • Utskifting av det gamle kontaktledningsanlegget i Oslo-tunnelen til ny type robust anlegg med takstrømskinne
 • Bygging av kabelkanaler/ rørkryss og kabellegging
 • Bygging av nytt kontaktledningsanlegg på Oslo S, sporene 8 til 13.
 • Montering av master og portaler
 • 36 nye sporveksler og tre sporkryss skal legges inn
 • Fire kilometer nytt spor på Oslo S og Brynsbakken skal bygges
 • Utskifting av drivmotorer i alle sporveksler
 • Vegetasjonsrydding i Brynsbakken
 • Utskifting av 13 sporvekselvarmegrupper, tilførselskabler og varmeelementer i 48 sporveksler
 • Tilkobling og testing av nytt dobbeltspor mellom Lysaker og Sandvika
 • Det jobbes i tillegg hver natt før stengningsperioden fra kl 0100- 0530
 • En rekke fornyelses- og vedlikeholdsarbeider utføres også på de andre strekningene rundt Oslo
Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!