I Sverige kontrollerer de tre største bygg- og anleggsbedriftene rundt 20 prosent av markedet, mens i Norge kontrollerer de bare rundt 10 prosent. Ifølge Wiig vil det norske markedet bli likere det svenske og den siste tidens oppkjøp og fusjoner er bare begynnelsen.

- Bygg- og anleggsbransjens rammebetingelser i Norge er under kontinuerlig forandring. Samtidig som kravene til effektivitet, kvalitet og rentabilitet er høye, er marginene lave og kostnadene skal holdes nede. Konsolideringer er en av de kritiske suksessfaktorene for å få bedre bunnlinje og vekst, sier partner Svein Wiig i KPMG.

Lave marginer?

Selv om mange aktører opplever at markedet er tilbake, har marginene falt. Ifølge Wiig er det likevel lite sannsynlig at marginene for tradisjonell byggevirksomhet vil øke betydelig, og mangel på finansiering til utbyggere er fortsatt et problem.

- Vi kommer derfor trolig til å se flere oppkjøp, fusjoner og børsnoteringer i tiden som kommer. Dette er helt nødvendig for at selskapene skal få tilgang på stordriftsfordeler, rimeligere finansiering, og mangelvarer som tomter og kompetanse, sier Wiig.

KPMGs årlige bygg- og anleggsundersøkelse "Global Construction survey" viser at bygg- og anleggsindustrien er optimistisk med tanke på 2011. 31 prosent av ledere i internasjonale bygg- og anleggsselskaper i 25 land, inkludert Norge, forventer økt bemanning i 2011. 50 prosent tror på økte ordrereserver. De største aktørene er likevel mer moderate i vekstanslagene, fordi de ikke kan påta seg mer jobb uten ytterligere rekruttering.

Kamp om gode hoder?

- Det er igjen et press i det norske markedet, og veksten vil skje gjennom konsolideringer. Virksomheter kjøpes opp eller fusjonerer av flere årsaker. Det kan være ønske om bedre diversifisering via satsning på nye virksomhetsområder, tilgang til tomter, synergier via stordriftsfordeler eller økt kompetanse.

Særlig det siste er sentralt, fordi gode prosjekt- og anleggsleder er en kritisk suksessfaktor. Å sette de rette personene på de rette prosjektene er ekstremt viktig i denne bransjen, sier Svein Wiig.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!