KTP AS oppgraderer Kolsåsbanen i Bærum til metrostandard på strekningen Jar til Kolsås. Dette innbærer blant annet at plattformene forlenges til ca. 120 meter for å kunne betjene

6-vogns togsett, alle kryssinger blir planfrie og strømskinner plasseres på svillene tilsvarende det øvrige T-bane nettet i Oslo.

Arbeidene omfatter bygging av ny sportrase på 720 meter med under- og overbygning, nytt stasjonsanlegg i henhold til metrostandard, nytt teknisk bygg og ny innfartsparkering for ca. 200 biler. Med i entreprisen er også kulvert under sportraseen for ny atkomst til boligprosjektet Gjønnesparken, samt ny bru for Bærumsveien som bygges for Bærum kommune.

Oppstart for prosjektet blir mai 2011, og ferdigstillelse august 2012.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!