Oppdraget er en totalentreprise, og Veidekke skal i følge kontrakten bygge ut all nødvendig infrastruktur for anlegget inkludert veier, turbinfundamenter, kabelgrøfter og driftsbygninger. Siemens AS er prosjektets elektroentreprenør og har ansvaret for installasjon av elektroteknisk infrastruktur samt tilkobling av alle vindturbinene til Agder Energi Nett sitt regionalnett i Farsundområdet.

 

Vindkraftverket vil bestå av 31 vindturbiner, ha en installert effekt på 72 MW og vil årlig produsere elektrisitet som tilsvarer strømforbruket til omtrent 12.000 husstander. For å dekke behov internt i planområdet skal Veidekke etablere til sammen 22 kilometer med nye eller oppgraderte anleggsveier til hver enkelt turbinposisjon.

 

Planlagt oppstart av byggearbeidene er i mai 2011, og vindkraftverket skal være ferdigstilt i første kvartal 2013.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!