Før helga forlater entreprenørene sykehusområdet på Øya i Trondheim etter nær 11 måneders arbeid. - Rivearbeidet har gått meget bra, og vi er imponert  over entreprenørenes gjennomføringsevne, sier Svein Wiggen, utbyggingssjef og riveansvarlig i Helsebygg. Ifølge Wiggen har PeWe og Dokken greid å redusere ulemper som støv og støy. De har også vist utpreget vilje til samarbeid med sykehuset, slik at det har oppstått minst mulig konflikt mellom riving og pasientbehandling.

Det er krevende å rive så mye midt i et sykehusområde, og vi hatt enkelte uheldige hendelser - blant annet en soppinfeksjon som kan ha blitt forårsaket av rivestøv i den verste kuldeperioden.

- Men sett under ett tror jeg ikke noen kunne gjort denne jobben bedre enn PeWe og Dokken. Jeg er også imponert over HMS-arbeidet som er utført. Bare én fraværskade gjennom nesten ett års riving sier sitt, påpeker Wiggen.

Helsebyggs ambisiøse mål om å gjenbruke eller gjenvinne minst 95 prosent av riveavfallet, er også oppnådd. I sluttrapporten fra PeWe og Dokken er den samlede avfallsmengde satt til drøyt 56. 000 tonn. Av dette er nær 54.000 tonn sortert. Dette gir en sorteringsgrad på 96 prosent.

Helsebyggledelsen vurderer det også som svært gledelig at over 30.000 tonn knust betong og tegl kan gjenbrukes i sykehusområdet.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!