-Kontrakten har verdi på cirka 16 millioner kroner, og anleggsarbeidet vil etter planen starte i juli i år. Dette er en viktig milepæl for Forsvarsbygg; HFK-sletta er et synlig og sentralt anlegg i det tidligere skytefeltet. I tillegg skal to vegstrekninger på til sammen 4 km og to gamle demoleringsplasser også fjernes, uttaler prosjektleder Odd Erik Martinsen i Forsvarsbygg.

Fra målområde til opprinnelig vegetasjon

HFK-sletta er et opparbeidet og grusplanert område på cirka 260 mål, som når Hjerkinn skytefelt var i bruk, fungerte som målområde for kampfly og testslette for artilleriammunisjon. På grunn av sin spesielle funksjon er området inngjerdet. Som en del av arbeidet med å bringe skytefeltet tilbake til naturen skal sletta nå fjernes og beplantes på nytt.

-Når vi "spadvender" sletta vil man stedvis komme ned til jordsmonnet som utgjorde den opprinnelige terrengoverflaten. Det skal også dyrkes opp tusenvis av stiklinger fra lokale vier, som deretter plantes ut i feltet. Forsvarsbygg har et tett samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og landskapsarkitekt for å få dette til, sier Martinsen.

-Målet er at vegetasjonen og landskapet gradvis vil bli restaurert til størst mulig grad å tilsvare det som var i området før skytefeltet ble bygget. Det viser hvor unikt prosjektet er for miljø- og forsvarssektoren, forteller han.

Fjernstyrt utstyr og eksplosivrester

Siden massene på sletta kan inneholde rester av eksplosiver og ammunisjonsrester etter mange års skyting, vil all graving, transport og utlegging av masse bli foretatt med fjernstyrte gravemaskiner, dumpere og andre anleggsmaskiner. -Her viderefører vi den løsningen som vi allerede med god erfaring benytter på fjerning av andre anlegg i feltet, nærmere bestemt på kavalerianlegget på Haukberget, sier Martinsen.

Arbeidene stoppes øyeblikkelig dersom det oppdages ammunisjon eller ammunisjonsrester. Eksperter fra Forsvaret vil identifisere funnet og ta hånd om det på en forsvarlig måte.

Fjerning og revegetering av sletta skal etter planen være ferdig i løpet av 2013.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!