En protokoll inngått mellom Mesta og Hæhre slår fast at erstatningsbeløpet skal deles likt mellom de to. Protokollen sier derimot ingen ting om hvordan saksomkostningene skal fordeles. Mesta mener at saksomkostninger også skal deles likt, noe Hæhre er uenig i.

Saken ble derfor brakt inn for domstolene, men tingretten støttet ikke Mestas oppfatning. Mesta mener dommen er feil og urimelig når det gjelder fordeling av saksomkostninger og har derfor anket denne tvisten inn for Borgarting lagmannsrett.

Anken innebærer at Mesta krever at Hæhre skal betale 2 millioner kroner i saksomkostninger. Det skriver Mesta på sine nettsider i dag.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!