- Utlysning av sesongens kontrakter går ut som planlagt. Vi er kjent med pågående undersøkelser av Konkurransetilsynet og Økokrim av påstått prissamarbeid i Midt-Norge. Vi har vurdert dette i forbindelse med utlysningene, men har kommet til at vi ikke kan iverksette tiltak på grunnlag av mistanker og påstander. 

Å utsette utlysingene av kontraktene til konklusjonen foreligger vil i beste fall gi en altfor kort sesong for asfaltlegging, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.?- Vi vil endelig vurdere om noen tilbydere må utelukkes ved anbudsfristens utløp og vedståelsesfristens utløp.

Kontraktene har et omfang på cirka 2,2 millioner tonn asfalt. Det er cirka 3570 kilometer veg som asfalteres i 2011, der cirka 2620 kilometer er fylkesveger og cirka 950 kilometer er riksveger.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!