Det er en av anleggsbransjens viktigste sosiale møteplasser og markerer også for alvor starten på anleggssesongen 2011. I år arrangeres Anleggsdagene på Gardermoen fra 18. til 20. januar. Det er Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) som står bak arrangementet som for et par år siden gikk fra å være et todagers til et tredagers evenement.

Program

Onsdagen er viet kvalitetssikring, HMS og jus, der det blant annet skal handle om firmakvalifisering i anbudskonkurranser sertifisering og miljøkrav i anleggsbransjen. Torsdag er samferdselsdagen der blant annet samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) kommer for å oppsummerer status og utfordringer ett år etter at 17.000 kilometer riksveier ble fylkenes ansvar. Onsdag arrangeres også den tradisjonelle anleggsaften.

Torsdagen er tredelt, med ressursgjenvinning, sprengning og VA som temaer i tre forskjellige seminarbolker.

Leverandørmartn

En viktig del av totalmiljøet på Anleggsdagene er Leverandørmartn som er en utstilling som foregår på selve konferansehotellet, Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen. Det er satt av mye tid til utstillingsvandring.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!