Kontraktene har en samlet verdi på nærmere 370 millioner kroner.

Lars Harald Nordnes og Gunnar Tunestveit skal være prosjektledere på de to kontraktene. Det vil være egne prosjektorganisasjoner for hver av de to kontraktene, men en del stabs- og støttefunksjoner kan bli felles. Arbeidene starter på nyåret og skal være ferdige i oktober 2012.

Tre kilometer

Oppdraget innebærer utbygging av vel tre km ny trasé for dobbeltsporet bane, med to tunneler på 300 og 400 meter, samt omlegging og nybygging av veier. Videre skal det bygges holdeplasser, broer, kulverter og tunnelportaler. Det skal også utføres masseutskifting i et betydelig omfang. ?- Nå er fokuset på planlegging fram til anleggsstart. Deretter handler det om å gjennomføre i henhold til kalkyle for å oppnå planlagt lønnsomhet, sier adm. direktør Eivind Opedal i Mesta Entreprenør.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!