Statens vegvesen bygger ny firefelts E18 gjennom Østfold. I forbindelse med delstrekningen Krosby- Knapstad er det startet bygging av en 147 meter lang motorvegbru over rv. 122 ved Spydeberg skole.

Det skal bygges i alt fem motorvegbruer på delstrekningen fra Krosby til Knapstad. Spydeberg bru bygges først, blir en av de lengste på 147 meter og vil krysse rv. 122 ved Spydeberg skole.

Trafikanter som ferdes på vegen til Spydeberg skole vil merke anleggstrafikk i byggeperioden. På grunn av arbeid innenfor angitt sikkerhetssone, vil rv. 122 vil bli stengt i kortere perioder. Statens vegvesen beklager eventuelle ulemper arbeidet måtte medføre, men vil ta hensyn, slik at ulempene blir så små som mulig. Spydeberg bru vil stå ferdig i januar 2009. Anleggstrafikken vil da hovedsakelig gå på brua og ikke lenger krysse riksvegen og gangvegen.

Kilde: Statens vegvesen

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!