- Til tross for at det er satset mye på veg de siste årene har forfallet av riksvegnettet økt. Dagens beregningsmetoder viser at neste års budsjett vil stoppe forfallet, sier Gustavsen.

I 2011-budsjettet er det satt av 1,9 milliarder til driften og 1,55 milliarder til vedlikeholdsarbeid på riksvegnettet. Dette er en økning på 580 millioner til vedlikehold og 200 millioner til drift i forhold til 2010-budsjett.

- Selv om det er en sterk kostnadsøkning på driftskontraktene, gir budsjettet oss mulighet til å øke kvaliteten på driften. Tiltak som ivaretar trafikksikkerheten vil bli prioritert, sier Gustavsen.

Økningen av rammen til vedlikehold vil gjøre det mulig å øke satsingen på alle områder, men med særlig vekt på vedlikehold av bruer, tunneler og vegdekker. Nesten 500 millioner av investeringsmidlene er dessuten øremerket til utbedringer av tunneler, bruer og ferjekaier og forsterkning av vegkroppen, noe som bidrar til å ta igjen deler av forfallet.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!