Dette er 201,1 millioner kroner mer enn i 2010. Av de foreslåtte midlene skal 526,3 millioner kroner gå til rassikringsprosjekt på fylkesveinettet, mens resten skal gå til riksveier.

Her er det lagt opp til anleggsstart:

- Riksveg 13 Tysdalsvatnet i Rogaland, med forutsetning om lokale vedtak om forskuddtering.

- E10 Solbjørnneset - Hamnøy i Nordland

I tillegg har man prioritert å videreføre prosjekter som allerede er igangsatt, bl.a. riksveg 13 Øvre Granvin-Voss grense i Hordaland.

Det er ellers satt av midler til mulig start av prosjektene E136 Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal og rv 80 Løding-Vikan i Nordland. Tildeling av statlige midler og oppstart av disse prosjektene forutsetter tilslutning til foreslått bompengeopplegg.

Det er også satt av midler til anleggstart på rassikringsprosjektene E39 Hjartåberga og rv 70 Oppdølstranda i Møre og Romsdal i 2011. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget når det foreligger endelige avklaringer av kostnadsoverslag for disse prosjektene, står det å lese i Statsbudsjettet.

Øvrige midler skal ellers gå til flere mindre tiltak på utsatte veistrekninger.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!