Mange av entreprenørmedlemmene er tungt inne på drift og vedlikehold og mange kommuner er blitt kjøpere av slike tjenester.

Det nye navnet vil også gi en utvidet ramme for virksomheten i årene som kommer. Noen av disse virksomhetsområdene ser man allerede konturene av, og andre vil dukke opp som behov hos medlemmene i tiden som kommer.

Instituttet finansieres gjennom en medlemskontingent, og en stadig større andel av inntjeningen kommer fra oppdrag. Av oppdrag kan nevnes sertifisering og målinger på asfaltfabrikker, tilstandsmålinger av veinettet og støymålinger som er et nytt tilbud fra instituttet.

Instituttet har i dag 10 ansatte og har kontoradresse på Høvik i Bærum kommune.

Telefonnummeret forblir uendret, mens hjemmeside endres til: www.veiteknisk.no

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!